Bulgakov`s house

Excursion to the "Tramway 302-Bis" + Secret rooms of the Bulgakovsky house
Literary
Moskva, Sadovaya B. ul., 10 (Poluchenie elektronnogo bileta do nachala meropriyatiya v kasse muzeya-teatra.)
26 января воскресенье 13:00 Билеты от 700 рублей
31 января пятница 15:00 Билеты от 700 рублей
31 января пятница 17:00 Билеты от 700 рублей
02 февраля воскресенье 13:00 Билеты от 700 рублей
07 февраля пятница 15:00 Билеты от 700 рублей
07 февраля пятница 17:00 Билеты от 700 рублей
09 февраля воскресенье 13:00 Билеты от 700 рублей
14 февраля пятница 15:00 Билеты от 700 рублей
14 февраля пятница 17:00 Билеты от 700 рублей
16 февраля воскресенье 13:00 Билеты от 700 рублей
21 февраля пятница 15:00 Билеты от 700 рублей
21 февраля пятница 17:00 Билеты от 700 рублей
23 февраля воскресенье 13:00 Билеты от 700 рублей
24 февраля понедельник 13:00 Билеты от 700 рублей
24 февраля понедельник 15:00 Билеты от 700 рублей
24 февраля понедельник 17:00 Билеты от 700 рублей
24 февраля понедельник 19:00 Билеты от 700 рублей
28 февраля пятница 15:00 Билеты от 700 рублей
28 февраля пятница 17:00 Билеты от 700 рублей
Билеты от 1000 рублей
Дата 25 января, 12:00
суббота
Theater Impromptu
Билеты от 300 рублей
Дата 01 февраля, 19:00
суббота
Malaya Bronnaya Theater