Bulgakov`s house

Excursion to the Tramway "302-BIS" "Bulgakov and his era"
Literary
Moskva, Sadovaya B. ul., 10 (Poluchenie elektronnogo bileta do nachala meropriyatiya v kasse muzeya-teatra.)
25 января суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
25 января суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
26 января воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
26 января воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
30 января четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
30 января четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
31 января пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
01 февраля суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
01 февраля суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
02 февраля воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
02 февраля воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
06 февраля четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
06 февраля четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
07 февраля пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
08 февраля суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
08 февраля суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
09 февраля воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
09 февраля воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
13 февраля четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
13 февраля четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
14 февраля пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
15 февраля суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
15 февраля суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
15 февраля суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
16 февраля воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
16 февраля воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
20 февраля четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
20 февраля четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
21 февраля пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
22 февраля суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
22 февраля суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
23 февраля воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
23 февраля воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
27 февраля четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
27 февраля четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
28 февраля пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
29 февраля суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
29 февраля суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
Билеты от 150 рублей
Дата 25 января, 18:00
суббота
Central House of Culture
Билеты от 300 рублей
Дата 27 января, 20:00
понедельник
Stanislavsky Electronic Theater