Bulgakov`s house

Secret rooms of the "Bulgakov House"
Literary
Moskva, Sadovaya B. ul., 10 (Poluchenie elektronnogo bileta do nachala meropriyatiya v kasse muzeya-teatra)
20 октября воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
23 октября среда 15:00 Билеты от 350 рублей
23 октября среда 17:00 Билеты от 350 рублей
27 октября воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
30 октября среда 15:00 Билеты от 350 рублей
30 октября среда 17:00 Билеты от 350 рублей
03 ноября воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
06 ноября среда 15:00 Билеты от 350 рублей
06 ноября среда 17:00 Билеты от 350 рублей
10 ноября воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
13 ноября среда 15:00 Билеты от 350 рублей
13 ноября среда 17:00 Билеты от 350 рублей
17 ноября воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
20 ноября среда 15:00 Билеты от 350 рублей
20 ноября среда 17:00 Билеты от 350 рублей
24 ноября воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
27 ноября среда 15:00 Билеты от 350 рублей
27 ноября среда 17:00 Билеты от 350 рублей
01 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
04 декабря среда 15:00 Билеты от 350 рублей
04 декабря среда 17:00 Билеты от 350 рублей
08 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
11 декабря среда 15:00 Билеты от 350 рублей
11 декабря среда 17:00 Билеты от 350 рублей
15 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
18 декабря среда 15:00 Билеты от 350 рублей
18 декабря среда 17:00 Билеты от 350 рублей
22 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
25 декабря среда 15:00 Билеты от 350 рублей
25 декабря среда 17:00 Билеты от 350 рублей
29 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
05 января воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
08 января среда 15:00 Билеты от 350 рублей
08 января среда 17:00 Билеты от 350 рублей
12 января воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
15 января среда 15:00 Билеты от 350 рублей
15 января среда 17:00 Билеты от 350 рублей
19 января воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
22 января среда 15:00 Билеты от 350 рублей
22 января среда 17:00 Билеты от 350 рублей
26 января воскресенье 15:00 Билеты от 350 рублей
29 января среда 15:00 Билеты от 350 рублей
29 января среда 17:00 Билеты от 350 рублей
Билеты от 1050 рублей
Дата 19 октября, 01:00
суббота
Bulgakov`s house
Билеты от 900 рублей
Дата 19 октября, 19:00
суббота
E. Kamburova Theater