Bulgakov`s house

Excursion to the Tramway "302-BIS" "Bulgakov and his era"
Literary
Moskva, Sadovaya B. ul., 10 (Poluchenie elektronnogo bileta do nachala meropriyatiya v kasse muzeya-teatra.)
19 октября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
19 октября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
20 октября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
20 октября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
24 октября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
24 октября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
25 октября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
26 октября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
27 октября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
27 октября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
01 ноября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
03 ноября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
03 ноября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
07 ноября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
07 ноября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
08 ноября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
09 ноября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
09 ноября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
10 ноября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
10 ноября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
14 ноября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
14 ноября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
15 ноября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
16 ноября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
16 ноября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
17 ноября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
17 ноября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
21 ноября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
21 ноября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
22 ноября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
23 ноября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
23 ноября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
24 ноября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
24 ноября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
28 ноября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
28 ноября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
29 ноября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
30 ноября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
30 ноября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
01 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
01 декабря воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
05 декабря четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
05 декабря четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
06 декабря пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
07 декабря суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
07 декабря суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
08 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
08 декабря воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
12 декабря четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
12 декабря четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
13 декабря пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
14 декабря суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
14 декабря суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
15 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
15 декабря воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
19 декабря четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
19 декабря четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
20 декабря пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
21 декабря суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
21 декабря суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
22 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
22 декабря воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
26 декабря четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
26 декабря четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
27 декабря пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
28 декабря суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
28 декабря суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
29 декабря воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
29 декабря воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
09 января четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
09 января четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
10 января пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
11 января суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
11 января суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
12 января воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
12 января воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
16 января четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
16 января четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
17 января пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
18 января суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
18 января суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
19 января воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
19 января воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
23 января четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
23 января четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
24 января пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
25 января суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
25 января суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
26 января воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
26 января воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
30 января четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
30 января четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
31 января пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
Билеты от 3800 рублей
Дата 19 октября, 12:00
суббота
City Class
Билеты от 1000 рублей
Дата 19 октября, 19:00
суббота
Another Theater