Bulgakov`s house

Excursion to the Tramway "302-BIS" "Bulgakov and his era"
Literary
Moskva, Sadovaya B. ul., 10 (Poluchenie elektronnogo bileta do nachala meropriyatiya v kasse muzeya-teatra.)
19 сентября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
20 сентября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
21 сентября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
21 сентября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
22 сентября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
22 сентября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
26 сентября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
26 сентября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
27 сентября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
28 сентября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
28 сентября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
29 сентября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
29 сентября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
03 октября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
03 октября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
04 октября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
05 октября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
05 октября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
06 октября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
06 октября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
10 октября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
10 октября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
11 октября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
12 октября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
12 октября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
13 октября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
13 октября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
17 октября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
17 октября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
18 октября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
19 октября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
19 октября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
20 октября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
20 октября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
24 октября четверг 15:00 Билеты от 600 рублей
24 октября четверг 17:00 Билеты от 600 рублей
25 октября пятница 19:00 Билеты от 600 рублей
26 октября суббота 17:00 Билеты от 600 рублей
26 октября суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
27 октября воскресенье 15:00 Билеты от 600 рублей
27 октября воскресенье 19:00 Билеты от 600 рублей
31 октября четверг 15:00 Билеты от 700 рублей
31 октября четверг 17:00 Билеты от 700 рублей
Билеты от 900 рублей
Дата 17 сентября, 19:30
вторник
Vakhtangov Theater
Билеты от 700 рублей
Дата 18 сентября, 12:00
среда
Albatros puppet theater