Moscow theater "New Opera" of E.V. Kolobov

Boris Godunov
Performance
127006, Moskva, Karetnyy Ryad ul., 3/2 (sad Ermitag)
23 марта суббота 19:00 Билеты от 600 рублей
Билеты от 800 рублей
Дата 24 февраля, 19:00
воскресенье
VIP Theater
Билеты от 400 рублей
Дата 26 февраля, 17:30
вторник
Children's interactive theater "At Mikhalkovskaya"