Moscow Taganka Theater

I'll call myself Gantenbain
Performance
Moskva, Zemlyanoy Val ul., 76/21
22 февраля пятница 19:00 Билеты от 500 рублей
17 марта воскресенье 19:00 Билеты от 500 рублей
18 апреля четверг 19:00 Билеты от 500 рублей
Билеты от 300 рублей
Дата 17 февраля, 12:00
воскресенье
Theater of Illusion
Билеты от 1500 рублей
Дата 21 февраля, 19:00
четверг
Center of G.Vishnevskaya